Πολιτική απορρήτου

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις πολιτικές του Orama Feng Shui, email: info@oramafengshui.com, στο τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των πληροφοριών σας που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας (https://oramafengshui.com). Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας, συναινείτε στη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των πληροφοριών σας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν δεν συναινείτε στο ίδιο, μην αποκτήσετε πρόσβαση ή μην χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία.

Μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς και θα δημοσιεύσουμε την αναθεωρημένη Πολιτική Απορρήτου στην Υπηρεσία. Η αναθεωρημένη Πολιτική θα τεθεί σε ισχύ 180 ημέρες από τη δημοσίευση της αναθεωρημένης Πολιτικής στην Υπηρεσία και η συνεχιζόμενη πρόσβαση ή χρήση της Υπηρεσίας μετά από αυτό το χρονικό διάστημα θα συνιστά αποδοχή της αναθεωρημένης Πολιτικής Απορρήτου. Επομένως, συνιστούμε να ελέγχετε περιοδικά αυτήν τη σελίδα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ:

Θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς:

 1. Όνομα
 2. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 3. Κινητό
 4. Διεύθυνση
 5. Διεύθυνση εργασίας

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ:

Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. Μάρκετινγκ/ Προώθηση
 2. Μαρτυρίες
 3. Συλλογή σχολίων πελατών
 4. Στοιχεία διαχείρισης
 5. Στοχευμένη διαφήμιση
 6. Διαχείριση παραγγελίας πελάτη

Εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα σας ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας και θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας μόνο κατά τη λήψη της συγκατάθεσής σας και, στη συνέχεια, μόνο για τον σκοπό(ους) για την οποία χορηγούμε συγκατάθεση εκτός εάν απαιτείται να κάνουμε διαφορετικά από το νόμο.

ΠΩΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ:

Δεν θα μεταφέρουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε κανένα τρίτο μέρος χωρίς να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, εκτός από περιορισμένες περιπτώσεις όπως περιγράφεται παρακάτω:

 1. Υπηρεσία διαφημίσεων
 2. Analytics
 3. Συλλογή δεδομένων & διαδικασία

Απαιτούμε από αυτά τα τρίτα μέρη να χρησιμοποιούν τις προσωπικές πληροφορίες που τους μεταφέρουμε μόνο για τον σκοπό για τον οποίο μεταφέρθηκαν και να μην τις διατηρούν για περισσότερο από όσο απαιτείται για την εκπλήρωση του εν λόγω σκοπού .

Μπορεί επίσης να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τα εξής: (1) για συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμούς, δικαστική απόφαση ή άλλη νομική διαδικασία. (2) για να επιβάλλετε τις συμφωνίες σας μαζί μας, συμπεριλαμβανομένης αυτής της Πολιτικής Απορρήτου, ή (3) για να απαντήσετε σε ισχυρισμούς ότι η χρήση της Υπηρεσίας από εσάς παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. Εάν η Υπηρεσία ή η εταιρεία μας συγχωνευθεί ή αποκτηθεί με άλλη εταιρεία, τα στοιχεία σας θα είναι ένα από τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζονται στον νέο κάτοχο.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ:

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία μαζί μας για 90 ημέρες έως 2 χρόνια μετά τον τερματισμό των λογαριασμών τους από τους χρήστες ή για όσο διάστημα τα χρειαζόμαστε για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν όπως αναλυτικά σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρήσουμε ορισμένες πληροφορίες για μεγαλύτερες περιόδους, όπως τήρηση αρχείων / αναφορά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή για άλλους νόμιμους λόγους όπως η επιβολή νομικών δικαιωμάτων, η πρόληψη της απάτης κ.λπ. (άμεσα ή έμμεσα), μπορεί να αποθηκευτεί επ’ αόριστον.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ:

Ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ή λήψης αντιγράφου των προσωπικών σας δεδομένων, περιορισμού ή αντίρρησης στην ενεργό επεξεργασία των τα δεδομένα σας, να μας ζητήσετε να κοινοποιήσουμε (μεταφέρουμε) τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλη οντότητα, να αποσύρουμε οποιαδήποτε συγκατάθεση που μας παρείχατε για την επεξεργασία των δεδομένων σας, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε μια νόμιμη αρχή και άλλα δικαιώματα που μπορεί να είναι σχετικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία . Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, μπορείτε να μας γράψετε στο info@oramafengshui.com. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τις άμεσες επικοινωνίες μάρκετινγκ ή το προφίλ που πραγματοποιούμε για σκοπούς μάρκετινγκ, γράφοντάς μας στο info@oramafengshui.com.

Λάβετε υπόψη ότι εάν δεν μας επιτρέψετε να συλλέξουμε ή να επεξεργαστούμε τις απαιτούμενες προσωπικές πληροφορίες ή να αποσύρετε τη συγκατάθεση για επεξεργασία των ίδιων για τους απαιτούμενους σκοπούς, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες για τις οποίες ζητήθηκαν τα στοιχεία σας.

COOKIES ΚΛΠ.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις επιλογές και τις επιλογές σας σε σχέση με αυτές τις τεχνολογίες παρακολούθησης, ανατρέξτε στο Πολιτική cookie.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ:

Η ασφάλεια των πληροφοριών σας είναι σημαντική για εμάς και θα χρησιμοποιήσουμε εύλογα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε την απώλεια, κακή χρήση ή μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή των πληροφοριών σας υπό τον έλεγχό μας. Ωστόσο, δεδομένων των εγγενών κινδύνων, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια και, κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ή να εγγυηθούμε την ασφάλεια οποιωνδήποτε πληροφοριών μας μεταδίδετε και το κάνετε με δική σας ευθύνη.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ & ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ:

Η Υπηρεσία μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν λειτουργούν από εμάς. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου δεν αντιμετωπίζει την πολιτική απορρήτου και άλλες πρακτικές τρίτων, συμπεριλαμβανομένων οποιουδήποτε τρίτου που διαχειρίζεται οποιονδήποτε ιστότοπο ή υπηρεσία που μπορεί να είναι προσβάσιμη μέσω συνδέσμου στην Υπηρεσία. Σας συμβουλεύουμε ανεπιφύλακτα να ελέγχετε την πολιτική απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστότοπων ή υπηρεσιών τρίτων.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ:

Εάν έχετε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την επεξεργασία των πληροφοριών σας που είναι διαθέσιμες μαζί μας, μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Υπεύθυνο Παραπόνων στο Orama Feng Shui, email: info@ oramafengshui.com. Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.